Epifania

Epifania – gresk for åpenbaring – har gitt navn til kirkeårstiden som følger juletiden, som avsluttes samtidig som åpenbaringstiden innledes. Evangeliet er om de vise menn som leter opp og tilber Jesus. Dette feires på Kristi åpenbaringsdag. Det som åpenbares er at Jesus er konge (gullet), Gud (røkelsen) og den som skal salves som død (myrra), og at hans kongedømme også inkluderer oss av hedensk opprinnelse. Vårt kall er å oppsøke han der han er å finne: i messen; bringe oss selv som gaver, motta han som er vår fred, og tilbe ham i ånd og sannhet:

Lukk øyne opp, gi nøye akt, / se hedningskarer komme

til Herrens store nådepakt / og telles blant de fromme! 

Som sønner og som døtre de / skal adgang få til Gud å se – 

Å, dype Herrens domme! (Kingo)

I år er det to søndager til i åpenbaringstiden. Lengen på denne bestemmes av når påskedagen kommer, fordi den forutgås av 40 fastehverdager.

Første søndag etter Kristi åpenbaring er alltid evangeliet knyttet til Jesu dåp.

Her åpenbares han å være Guds Sønn, bekreftet av en røst fra himmelen og av Ånden i form av en due over hans hode. Dette er også en viktig åpenbaring av Guds treenige vesen.